Zlecenie Naprawy ON-LINE

  W tym miejscu zlecisz naprawę swojego urządzenia ON-LINE. Wystarczy, zarejestrować uszkodzony sprzęt na tej stronie podając pełne dane zgłaszającego. Po otrzymaniu przez serwis RoFAG zlecenia, odeślemy do Ciebie potwierdzenie pocztą elektroniczną podając jednocześnie nr RMA identyfikujący Twoja przesyłkę ze zleceniem.

  Po otrzymaniu przesyłki, technik RoFAG zarejestruje urządzenia w naszym systemie, a wpisując na naszej stronie "Status Naprawy ON-LINE" nr seryjny uszkodzonego sprzętu uzyskasz informacje na temat postępu w jego naprawie.

Zlecenie naprawy
 
dostarczone
elementy
wyposażenia:
Dane zleceniodawcy:
 i :

Sprawdź status przesyłki DPD

 W każdym momencie możesz sprawdzić gdzie obecnie znajduje się twoja przesyłka do RoFAG.

 Wszystki przesyłki obsługuje u nas DPD - sprawdź status ON-LINE

Zamów kuriera DPD

  Kuriera DPD zamowisz dzwoniąć pod nr telefonu 42 6 345 345, 0 801 345 345 lub zamawiając ON-LINE bezpośrednio ze strony DPD.

  Płatnikiem przesylki powinien być wskazany RoFAG - koszt transportu został zryczałtowany w opłacie jaką poniósł zlecający naprawe urzędzenia.

 Przesyłki bez widocznego na liście przewozowym nadanego nr RMA nie bedę przyjmowane przez RoFAG.

Regulamin serwisu

 

 1. Serwis RoFAG przyjmuje zlecenie naprawy urządzenia wskazanego w przesłanym formularzu.
 2. Akceptacja przyjęcia zgłoszonego formularza zostanie przesłane przez pracownika RoFAG na adres poczty elektronicznej podany w w/w formularzu.
 3. Warunkiem przyjęcia urządzenia do serwisu RoFAG jest dokonanie opłaty za przesyłkę kurierską DHL w wysokości 15pln (dotyczy małych urządzeń mieszczących się w foliopaku DHL) lub 20pln (w przypadku konsol, laptopów itp). Opłaty można dokonać za pośrednictwem przelewu ON-LINE bezpośrednio ze strony RoFAG lub za pomocą przelewu bankowego na dane RoFAG, ul. Piotrkowska 76, 90-102 Łódź nr rachunku 76 47 1140 2004 0000 3702 6789 2707.
 4. Po zaksięgowaniu przez RoFAG w/w opłaty zostanie przesłany nr RMA który należy nanieść w polu UWAGI listu przewozowego DPD adresowanego na RoFAG. ul. Piotrkowska 76, 90-102 Łódź.
 5. Na przesyłce ani na liście przewozowym zabrania się umieszczania danych sugerującym osobom trzecim o zawartości przesyłki - jedyne dopuszczalne sformułowania to elektronika, akcesoria.
 6. Status zleconej przesyłki można śledzić na stronie DHL po wpisaniu nr listu przewozowego.
 7. Po otrzymaniu przesyłki RoFAG bezzwłocznie dokona wstępnych oględzin dostarczonego urządzenia oraz odnotuje jego przyjęcie na stronie internetowej w zakładce status naprawy.
 8. Po wykonaniu usługi serwisowej status naprawy urządzenia ulegnie zmianie, a jego zwrot do zleceniodawcy nastąpić może poprzez odesłanie urządzenia przesyłką kurierską DHL po wcześniejszym uregulowaniu należności w związku dostarczeniem w/w przedmiotu zgodnie z cenami zawartymi w pkt.3. wraz z kosztami wykonania usługi serwisowej. Należność za wykonanie usługi serwisowej nie zostanie naliczona jeśli nie była on możliwa do zrealizowania.
 9. Przekazane urządzenie można również odebrać bezpośrednio z siedziby głównej RoFAG. ul. Piotrkowska 76, 90-102 Łódź bez konieczności dokonywania opłaty za przesyłkę kurierską DHL.
 10. Zleceniodawca wyraża zgodę na naprawę urządzenia do kwoty 50pln.
 11. RoFAG udziela gwarancji na wykonaną usługę oraz na sprawne działanie wymienionych podzespołów urządzenia na okres 3m-cy.
 12. Gwarancji nie podlegają urządzenia które uległy uszkodzeniu w wyniku kontaktu z cieczą.
 13. RoFAG nie ponosi odpowiedzialności za nie odpowiednie zabezpieczenie przedmiotu w czasie transportu w drodze od Zleceniodawcy do RoFAG. Jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialność ze przedmiotu, które nie mogą być przesyłane drogą kurierską zwłaszcza przedmiotów niezabezpieczonych oraz płynnych.
 14. Za dane zawarte w przekazanym urządzeniu jak i ich utratę, RoFAG nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 15. Reklamacje należy składać w terminie 14dni od dnia otrzymania przysyłki wraz z zgłaszanym urządzeniem. Reklamacja musi zawierać pełne dane identyfikacyjne osoby zlecającej jak i urządzenia zgodne ze zleceniem. Reklamacja wymaga formy pisemnej, a jej dostarczenie należy wykonać do siedziby firmy tj. RoFAG, UL. PIOTRKOWSKA 76, 90-102 ŁÓDŹ wraz z reklamowanym przedmiotem i opisem reklamacji. Koszt dostarczenia przesyłek do RoFAG ponosi reklamujący lub zgłaszający. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30dni.
 16. RoFAG zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji na usługi przesyłek kurierskich - reklamacje takie powinny byc zgłaszane bezpośrednio do DHL.
 17. Z przyczyn nie zależnych od RoFAG, przewidywany termin naprawy urządzenia może zostać wydłużony.
 18. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby głównej RoFAG tj. miasta Łódź.
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowania maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Wszystkie podane ceny sa brutto tj. zawierają podatek VAT 23%

 

Instrukcja obsługi Samsung E1080

Cennik DPD

  Dzięki podpisanej umowie z jedną z największych firm kurierskich na świecie jakim jest DPD, może zaproponować naszym klientom najniższe koszty transportu.

  Cennik usług kurierskich DPD do i z RoFAG :

 • telefony gsm, akcesoria i ine przedmioty mały gabarytów (mieszczące się w kopercie DPD do 1KG) - 20 PLN brutto
 • konsole do gier, laptopy i inne przdmioty (max.gabaryty 35x35x25) - 30 PLN brutto
 • konsole do gier, laptopy i inne przdmioty (max.gabaryty 50x50x40) - 40 PLN brutto

  Wszystkie przedmioty transportowane przez firmę DPD ubezpieczone są do kwoty 500 PLN brutto.
  Dodatkowe ubezpieczenie przesyłki do kwoty 5000 PLN burtto wymaga dopłaty w wysokości 8 PLN brutto.


logo-rofag-log0-ed13685d457513efb7263d11ce806427.jpglogo-rofag-log0-defc973557f2380b0021b6cf46c2769c.jpglogo-rofag-log0-9518f6b577099cd90a2148c5d4bedf6d.jpglogo-rofag-log0-7fa242c64fc09632d475f069ff4d9823.jpglogo-rofag-log0-d4ed16d951b7ddf6d5f95b802f3c10c4.jpglogo-rofag-log0-39650a1f73323cb2ca10a83e636c4ec0.jpglogo-rofag-log0-2465d5423eb2b9e24cb478825f4f99de.jpglogo-rofag-log0-80b9bf663851c4b7e8033765205e2889.jpglogo-rofag-log0-9821ab86cacb71ecbb5c1a516152a6c8.jpglogo-rofag-log0-1b7b9baebdb9a900a7150acb94768022.giflogo-rofag-log0-c6517dc5fcbedcf761fdf06c41875669.jpglogo-rofag-log0-4b342335ef19c3f856a47ab88741f282.jpglogo-rofag-log0-b7bceb14bfb1a98ca7e47249ea210cdb.jpglogo-rofag-log0-ad9ce99afa3519396071bdfaf4d60fb2.jpglogo-rofag-log0-1b7c352507835ba9d6e042a60107fb8c.jpglogo-rofag-log0-44a69396aa6483e79e2735f9d07063ec.jpglogo-rofag-log0-56e8e8a41c272269596a8340457e57a8.jpglogo-rofag-log0-9e7124d833c04c17c2232250e6336b47.jpglogo-rofag-log0-1d06a94fefa5f579ac909800df7384da.jpglogo-rofag-log0-3de75ba25551db249e251aeacd0e9087.jpglogo-rofag-log0-e6cf19952139cd46c9dc8bccc1897bd6.jpglogo-rofag-log0-32acf759adf8f73372ec147524da0f02.jpglogo-rofag-log0-d2d4ea922b68484dd23ae5b6d3726830.jpeglogo-rofag-log0-045645337bbe4c59e1a8a51476ce6ca9.jpeglogo-rofag-log0-4f1be86b818b7b35be90ee4cb1c38548.jpglogo-rofag-log0-d8ec941cd48031db9c0a2d704d451ae1.jpeglogo-rofag-log0-d5a9d65f38eadb0b23a90ea8840ef7e3.jpeglogo-rofag-log0-69a6e115c8d640e5bf1d8abf39750750.jpeglogo-rofag-log0-2ee2e2f3cb40412f824929d200e585e3.jpeglogo-rofag-log0-fe6d3b819f15c9e3dd633122dd58ac00.jpeglogo-rofag-log0-fa97c20d54dae4ca8ecac71195f69f5d.jpeglogo-rofag-log0-7f59660d36f12ea884e15f878c841e34.jpeglogo-rofag-log0-489a225ff2aa9627b6cad78bea315777.jpeglogo-rofag-log0-09ada1ead6e05c2340aafed91fb83f07.jpeglogo-rofag-log0-91a795d33cd8c9cd6ed86087416e0fa2.jpeglogo-rofag-log0-a01dc0393545f25081d8ec462fa05f9a.jpeglogo-rofag-log0-cae381a04b34621a82c457cc089c13fa.jpeglogo-rofag-log0-98e7380c7ffdcadfccd33892a278bb39.jpeglogo-rofag-log0-6850fecc04d7a851ff568fa91103c18b.jpeglogo-rofag-log0-a0b819d76e24ad42cf3135f41742a95d.jpeglogo-rofag-log0-b7b8922d626b001d2c3d54dd99f0cde9.jpeglogo-rofag-log0-56d645e54b8bfc366ee41b7acd40a82f.jpeglogo-rofag-log0-fee0b272530c188f3e5f2d1201b58ae3.jpeglogo-rofag-log0-ba6c169b95a1aa3853ec16d48c2873b4.jpeglogo-rofag-log0-48fce732e4e88c5ea4cb9a3ed3ec53f6.jpeglogo-rofag-log0-ffe5081e7b921307521451386f1c8e2c.jpeglogo-rofag-log0-eba8a43d8615e375be418c7d04cf2c92.jpeglogo-rofag-log0-6117a5522b5ef90df06628d957c457c2.jpeglogo-rofag-log0-f12d6c1c5affc5e629f3b227128703cb.jpeglogo-rofag-log0-dd95d9e2d688810963c1f11c04810602.jpeglogo-rofag-log0-5dadd7a39a878da7705a236f2a9eb50f.jpeg

RoFAG
ul. Piotrkowska 76
90-102 Łódź
nip 725 184 36 56

< wejście od frontu, róg ul.Moniuszki, 30m do GRAND HOTEL >

infolinia :
0 801 00 22 11
0 888 17 17 16
0 888 17 17 19
0 42 634 80 50


RoFAGujemy w godz:
pn-pt 10-18, so 10-15
 
 

serwis@rofag.com

RoFAG Serwis & Salon

GG 5228005
sklep, serwis, nawigacja gps, akcesoria
Program Rzetelna Firma
Auto zastępcze z OC sprawcy
Wypożyczalnia Samochodów
Reklamacja odszkodowania - uzyskaj dodatkowe pieniądze
Kontakt RoFAG
Płatności obsługuje
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Zapłać tutaj...
Made by RESUME.PL
o RoFAG | Serwis | Gsm | iPhone / iPad / iPod | Gps / Pda | Płatności Online | Akcesoria | Pre-Paid | Kontakt | rabat 10% | Sponsoring / Imprezy

RoFAG
ul. Piotrkowska 76 , 90-102 Łódź
infolinia : 0 801 00 22 11 , 0 42 634 80 50
               0 888 17 17 16 , 0 888 17 17 19